1105 respondentů – 1210 lokalit

Zachraň karase!

Karas obecný – dříve nejběžnější ryba tůněk a návesních rybníčků…

Karas obecný

dříve nejběžnější ryba tůněk a návesních rybníčků …

Karas obecný (Carassius carassius) býval jedním z našich nejběžnějších druhů ryb. Hojně se vyskytoval v návesních rybníčcích, slepých ramenech a tůních okolo řek, mnohdy zůstával jediným druhem ve stojaté vodě s nedostatkem kyslíku a posledním druhem v zanesené nádrži či tůni. Je to totiž mistr v přežívání nehostinných podmínek, kde ostatní druhy ryb během období s nedostatkem kyslíku umírají. Umí dlouhodobě přepnout na anaerobní (bezkyslíkatý) metabolismus, a tak přežívá i v zabahněných tůních pokrytých ledem a sněhem, kde v zimě kyslík na dlouhou dobu dochází.

… dnes na pokraji vyhynutí

V posledních desetiletích se však našemu původnímu karasovi objevila silná konkurence. Do našich vod byl zavlečen karas stříbřitý (Carassius gibelio), který díky podobné odolnosti a schopnosti množit se pomocí gynogeneze (forma nepohlavního rozmnožování) dokázal karase obecného z jeho lokalit zcela vytlačit a spolu s ním i další druhy živočichů, např. obojživelníků. Dalším nebezpečím pro karase obecného jsou ale např. i invazní střevličky východní (Pseudorasbora parva) či velmi intenzivní využívání návesních rybníků pro chov ryb.

O karasovi

O životě karasů

Ponořte se s námi do hlubin světa karase obecného, ryby plné záhad a úžasných adaptací. Objevte jeho potravní preference, tajuplné úkryty a vše o jeho životě a ekologii. Zjistěte, jaký význam má pro naše vodní ekosystémy a proč je tak…...

Zjistit více

Příčiny ohrožení

Příčiny úbytku karase obecného jsou v zásadě tři: narovnání řek a vyrovnání ročních výkyvů v jejich průtocích, intenzifikace hospodaření na návesních rybnících a invazní druhy ryb....

Zjistit více

Identifikace

Rozpoznávání druhů karase může být často náročný úkol, zejména pokud se podobají nebo žijí ve stejných vodních prostředích. Karas obecný má své charakteristické znaky, které ho odlišují od ostatních druhů ryb....

Zjistit více

Pomoz nám najít vhodná místa pro záchranu karase

Ačkoliv se obecně ví, že karas je nyní na pokraji vyhynutí, jeho úbytek, zejména v lokálních návesních rybníčcích a lomech, není ještě zcela zmapovaný. Tyto vody totiž na rozdíl od vybraných toků a vodárenských nádrží nejsou zpravidla vůbec sledovány.

Naším cílem je najít místa, na která se zaměříme při jeho záchraně:

  • vytipovat vhodné zbytkové populace karase obecného k využití pro jeho návrat do krajiny
  • najít vhodné lokality pro vysazení karase obecného
  • zmapovat rozšíření karase stříbřitého v České republice

Společně pro dobrou věc