Zachraň karase obecného!

Karas obecný – dříve nejběžnější ryba tůněk a návesních rybníčků…  

Karas obecný (Carassius carassius) býval jedním z našich nejběžnějších druhů ryb. Hojně se vyskytoval v návesních rybníčcích, slepých ramenech a tůních okolo řek, mnohdy zůstával jediným druhem ve stojaté vodě s nedostatkem kyslíku a posledním druhem v zanesené nádrži či tůni. Je to totiž mistr v přežívání nehostinných podmínek, kde ostatní druhy ryb už hynou. Umí dlouhodobě přepnout na anaerobní (bezkyslíkatý) metabolismus, a tak přežívá i v zabahněných tůních pokrytých ledem a sněhem, kde v zimě kyslík rychle a na dlouhou dobu dochází. 

… dnes na pokraji vyhynutí  

V posledních letech se však našemu původnímu karasovi objevila silná konkurence. Do našich vod byl zavlečen karas stříbřitý, který díky podobné odolnosti a schopnosti množit se pomocí gynogeneze (forma nepohlavního rozmnožování) dokázal karase obecného z jeho lokalit zcela vytlačit a spolu s ním i další druhy živočichů, např. obojživelníků. 

Pomoz nám najít vhodná místa pro záchranu karase  

Ačkoliv se obecně ví, že karas je nyní na pokraji vyhynutí, jeho úbytek, zejména v lokálních návesních rybníčcích a lomech, je velice málo zmapovaný. Tyto vody totiž na rozdíl od vybraných toků a vodárenských nádrží nejsou zpravidla vůbec sledovány.  

Naším cílem je najít místa, na která se zaměříme při jeho záchraně. Chceme: 

  • zmapovat úbytek karase obecného v čase, 
  • vytipovat vhodné zbytkové populace karase obecného k využití pro jeho návrat do krajiny, 
  • najít vhodné lokality pro vysazení karase obecného, 
  • zmapovat invazi karase stříbřitého v České republice. 

Zapoj se Do záchrany

Zapoj se do záchrany karase obecného!  

Pamatuješ si na rybníčky, kde jsi chytával karase? Vyskytuje se tam dnes? Nebo se setkáváš dnes už jen s karasem stříbřitým? Vyplň náš dotazník s historickými a současnými nálezy původního karase obecného a invazního karase stříbřitého. Každý nález je pro nás důležitý. Na každém hlasu záleží! 

Dotazníkové šetření potrvá 12 měsíců od září 2021 do srpna 2022. Všichni respondenti obdrží na konci projektu na svůj e-mail výsledky průzkumu. 

968

Respondentů

1150

Lokalit

Soutěž o ceny 

Každý účastník dotazníku bude automaticky zařazen do slosování o ceny, které se uskuteční na konci projektu v srpnu 2022. Ceny daruje ZOO Praha, Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Autoři projektu

Marek Šmejkal

Biologické centrum AV ČR
„Na návesních rybníčcích bylo za mého dětství těžké chytit jinou rybu než karase obecného, nyní ze všech v mém okolí vymizel.”

Lukáš Kalous

Česká zemědělská univerzita v Praze
„Jedním z nejvíce zasažených prostředí člověkem v Česku jsou dolní toky řek. Karas obecný se z důvodů vymizení jeho přirozeného biotopu z míst svého původního výskytu stěhoval do náhradního prostředí, které to původní v mnoha ohledech připomínalo. Přestěhoval se do rybníků, rybníčků, zatopených těžebních jam apod. Teď už se nemá kam stěhovat a vymírá.”

Petr Velenský

ZOO Praha
„Spolu s karasem obecným obývalo tůně několik druhů obojživelníků, po obsazení karasem stříbřitým tyto druhy zmizely.”

Ambassadoři projektu

Zdeněk Suchý

autor webu karasobecny.cz
„Karas obecný byl odjakživa součástí naší přírody a je jen na nás, jestli to tak zůstane i v budoucnosti.“

Jan Knap

zakladatel spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního z.s.
„Karas obecný se ještě před pár roky vyskytoval v každém rybníčku a v současnosti je na vyhynutí. Stojí za to ho zachránit i pro další generace. Petrův Zdar!“

Ondřej Dočkal

Agentura ochrany přírody a krajiny
„Čím víc toho o situaci karase obecného v ČR vím, tím menší šanci k jejich dlouhodobé záchraně vidím. Toto ovšem není důvod k rezignaci, je to impuls ke hledání nových cest, jak jim pomoci.“

Roman Zajíček

Agentura ochrany přírody a krajiny
„S prvním karasem obecným jsem se potkal před 45 lety v tůních pod ostravskou haldou.....

Od té doby patří k mým nejoblíbenějším rybám.“

Miroslav Kubín

Agentura ochrany přírody a krajiny
„Jako malý kluk jsem chytal ryby na plavanou. Karas obecný byl běžnou součástí stojatých vod.

Nyní provádím ichtyologické průzkumy po celé republice a chytnout karase obecného je velkou vzácností.“