Identifikace

Jak poznat našeho karase obecného od ostatních druhů ryb?

Základní znaky

 • Tlamka bez vousků (oproti kaprovi)
 • Hřbetní ploutev výrazně delší než řitní ploutev (oproti hořavce duhové)
 • Vyklenutá hřbetní ploutev (karas stříbřitý ji má lehce prohnutou dovnitř či rovnou)
 • Skvrna v ocasním násadci (do velikosti těla cca 10 cm, karas stříbřitý ji mívá pouze naprosto výjimečně)
Karas obecný – mladý jedinec s dobře patrnou černou skvrnou na bázi ocasní ploutve.
Karas stříbřitý bez skvrny v ocasním násadci.
Karas stříbřitý bez skvrny v ocasním násadci.

Podrobnější znaky

 • Ocasní ploutev je mělce vykrojená (u karase stříbřitého a zlatého je výrazně vykrojená)
 • Ozubení posledního tvrdého paprsku nepárových ploutví

Zadní okraj je u karase obecného pilovitý, zoubky ve hřbetní ploutvi jsou stejně velké, obvykle jich bývá 25 až 30 (karas stříbřitý a zlatý mají tyto zoubky různě velké v počtu 20 až 25, přičemž největší zoubky bývají na konci paprsku – nejdál od těla a mají výraznější paprsky hřbetní a ocasní ploutve).

Počet šupin v postranní čáře je většinou 30–36 (oproti karasovi stříbřitému, který jich má 28–33)

Existuje však mylná představa, že v tomto znaku se nepřekrývají.

Znaky pomocné, kterými se odlišuje od karase stříbřitého. Tyto znaky je potřeba nakoukat

 • Zlatozelená barva
 • Drobnější šupiny
 • Tvar hlavy je tupější
 • Ústa jsou malá a směřující lehce vzhůru
 • Oko položeno výše
 • Jemnější ozubení posledního tvrdého paprsku hřbetní ploutve

(Výraznějšího ozubení u karase stříbřitého si můžete všimnout při jeho uchovávání ve vezírku. Kvůli velkým pilovitým zoubkům na hřbetní ploutvi se stává, že se jimi zachytí o síťovinu vezírku či podběráku).

Karas obecný (vlevo) vs. Karas stříbřitý (vpravo)

Další znaky – pro zjištění nutné usmrcení

Počet žaberních tyčinek na prvním žaberním oblouku

Karas obecný – 23–33

Karas stříbřitý a zlatý – 38–57

Zbarvení peritonea (výstelky břišní dutiny)

Karas obecný – bělavé až stříbřité

Ostatní karasi – tmavé

Poznámka: Jedinci tří výše uvedených druhů (karas stříbřitý, karas zlatý a karas ginbuna) jsou od sebe těžko rozlišitelní a tvoří tzv. komplex druhů C. auratus, mohou se vzájemně křížit a všichni jsou v ČR rozšíření. Pro účely identifikace (tohoto projektu) stačí rozlišit, zda se jedná o karase obecného či jednoho z těchto tří nepůvodních karasů. Poté stačí napsat karas stříbřitý.

Níže můžete shlédnout drobné rozdíly mezi karasem obecným a stříbřitým. I v rámci druhu existuje velká variabilita tvarů, a tak chce rozlišování těchto druhů trochu tréninku.

Srovnání druhů: vlevo – vždy karas obecný, vpravo – vždy karas stříbřitý

V identifikaci nebývá úplně jasno, proto zde ukazujeme několik příkladů, jak od sebe rozeznat karase obecného, karase stříbřitého a kapra obecného.

Příklady

Karas obecný

 • Tlamka bez vousků
 • Vyklenutá hřbetní ploutev
 • Ocasní ploutev mělce vykrojená
 • Skvrna v ocasním násadci není u tohoto většího jedince patrná

Karas stříbřitý

 • Tlamka bez vousků
 • Hřbetní ploutev prohnutá směrem dovnitř či rovná

Ocasní ploutev výrazně vykrojená

Kapr obecný

 • Tlamka s vousky

O karasech

Identifikace

Rozpoznávání druhů karase může být často náročný úkol, zejména pokud se podobají nebo žijí ve stejných vodních prostředích. Karas obecný má své charakteristické znaky, které ho odlišují od ostatních druhů ryb....

Zjistit více

O životě karasů

Ponořte se s námi do hlubin světa karase obecného, ryby plné záhad a úžasných adaptací. Objevte jeho potravní preference, tajuplné úkryty a vše o jeho životě a ekologii. Zjistěte, jaký význam má pro naše vodní ekosystémy a proč je tak…...

Zjistit více

Příčiny ohrožení

Příčiny úbytku karase obecného jsou v zásadě tři: narovnání řek a vyrovnání ročních výkyvů v jejich průtocích, intenzifikace hospodaření na návesních rybnících a invazní druhy ryb....

Zjistit více