Dětští zachránci

Projekt Zachraň karase byl podpořen Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Od 1.1.2024 realizujeme projekt „Zapojení mládeže do ochrany kriticky ohrožených druhů ryb v rámci opatření pro zadržení vody v krajině“.

Cílem projektu je zapojení a rozvoj klíčových kompetencí žáků základních škol a pedagogů v klimatických změnách, které mají vliv na původní faunu. V rámci projektu bude probíhat environmentální vzdělávání žáků, kteří se budou podílet na vytipování, reintrodukci druhů (karas obecný, slunka obecná) a monitoringu vhodných lokalit. Doba realizace projektu: leden 2024 – listopad 2025. Odborným garantem projektu je RNDr. Marek Šmejkal, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, ambasadorem projektu je Mgr. Vladimír Kořen moderátor pořadu České televize Zázraky přírody a pedagog 3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany. Postupně zde budeme přinášet aktuality a videa z v projektu realizovaných aktivit.

O karasech

Příčiny ohrožení

Příčiny úbytku karase obecného jsou v zásadě tři: narovnání řek a vyrovnání ročních výkyvů v jejich průtocích, intenzifikace hospodaření na návesních rybnících a invazní druhy ryb....

Zjistit více

Identifikace

Rozpoznávání druhů karase může být často náročný úkol, zejména pokud se podobají nebo žijí ve stejných vodních prostředích. Karas obecný má své charakteristické znaky, které ho odlišují od ostatních druhů ryb....

Zjistit více

O životě karasů

Ponořte se s námi do hlubin světa karase obecného, ryby plné záhad a úžasných adaptací. Objevte jeho potravní preference, tajuplné úkryty a vše o jeho životě a ekologii. Zjistěte, jaký význam má pro naše vodní ekosystémy a proč je tak…...

Zjistit více