14.-18.8. Průzkum lokalit na Říčansku

Na lokalitách na Říčansku jsme objevili několik lokalit vhodných k vypuštění karase obecného. Geneticky ověřené jedince pocházející ze středočeského kraje jsme na těchto místech vypustili, aby vytvořili zálohu pro geneticky čistou, avšak upadající populaci karasů obecných z jedné středočeské lokality.