Jak přínosná je občanská věda v projektu Zachraň karase?

Díky pomoci dobrovolníků z široké veřejnosti se podařilo slibně odstartovat projekt na záchranu této původní české ryby. Do záchrany karase obecného se zapojilo již přes 1000 lidí.

Zapojením dobrovolníků z řad veřejnosti je možné získat mnohonásobně více vědeckých dat. Kvalita takto nasbíraných dat je však odborníky často zpochybňována. Mezi nejčastější pochyby ze stran vědců patří nedostatečná schopnost dobrovolníků rozeznat od sebe jednotlivé druhy ryb. Průzkum totiž komplikuje fakt, že oba druhy karasů jsou si velmi podobné a ne každý je správně určí. Často tak převažují hlášení o výskytu karase obecného, ačkoliv se mnohdy jedná o invazního karase stříbřitého.

Do projektu jsme zapojili poznávací kvíz, ve kterém mají dobrovolníci rozlišovat karase obecného od karase stříbřitého. Z výsledků je patrné, že je možné preferovat data pouze od účastníků disponujích velmi dobrou schopností tyto dva druhy od sebe rozeznat (obrázek 1) a kvalita získaných dat je tedy vysoká.

Tato akce dokazuje, že zapojení veřejnosti do vědeckých projektů je neocenitelným přínosem. Při ověřování nahlášených lokalit se podařilo nalézt velké množství populací karasů obecných a úspěšnost se pohybuje okolo 30 %. Bez pomoci veřejnosti bychom tyto populace nenalezli.