5. – 8. 9. 2023 Symposium Carassius v rámci Evropského ichtyologického kongresu pořádaného v Praze

Na symposiu se sešlo přibližně 60 vědců, z nichž velká část se zabývá ekologií, systematikou a genetikou rodu karas. Toto umožnilo setkání vědců věnujících se ochraně karase obecného nejen z ČR, ale i Belgie, Slovenska, Německa či Polska.