Zapojení mládeže do ochrany kriticky ohrožených druhů ryb v rámci opatření pro zadržení vody v krajině

Projekt Zachraň karase bude podpořen Evropskou unií z fondu Next Generation EU prostřednictvím projektu:

„Zapojení mládeže do ochrany kriticky ohrožených druhů ryb v rámci opatření pro zadržení vody v krajině“.

Cílem projektu je zapojení a rozvoj klíčových kompetencí žáků základních škol a pedagogů v klimatických změnách, které mají vliv na původní faunu. V rámci projektu bude probíhat environmentální vzdělávání žáků, kteří se budou podílet na vytipování, reintrodukci druhů (karas obecný, slunka obecná) a monitoringu vhodných lokalit.

Doba realizace projektu: leden 2024 – listopad 2025.